Integritetspolicy – Dataaskyddsförordningen GDPR

Systemputs MBT AB värnar om din personliga integritet och har därför uppdaterat vår information enligt den nya dataskyddsförodningen (GDPR) som infördes i hela EU den 25 maj 2018.
Denna nya förordning ersätter personuppgiftslagen och ställer högre krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter så som namn, personnummer, mail , telefonnummer etc.

Vi behandlar personuppgifter genom att vi har en förteckning där hantering av personuppgifter beskrivs.
Vi hanterar kontaktuppgifter för kund och leverantörsregister.
De personuppgifter som används är vanligen namn, personnummer, e-postadresser och telefonnummer.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan utanför företaget.
När uppgifterna inte längre behövs raderas de bort från vårt IT system.
Rutiner kring borttagning av personuppgifter finns och ser till att dessa säkerställs.
Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet eller enl. lag, eller tills du inte längre vill att vi fortsätter med detta.

Hur samlar och lagrat vi personuppgifter?

Systemputs MBT AB erhåller och lagrar endast de personuppgifter som lämnats med ditt godkännande, och som är nödvändiga för att t.ex. leverera din order, eller som du angett genom att t.ex. skicka ett mail till oss via vår hemsida där du som kund kontaktat oss för beställning.
Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.
Personuppgifterna lagras med stöd av ett samtycke i särskilda kund/leverantörsregister

Varför använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som kund och leverantör används vid t.ex kontakt via mail, telefon, skriva avtal etc.Personuppgifter till våra anställda krävs för att vi dels skall kunna betala ut löner, skicka ut mail, ta kontakt med våra anställda vid behov etc.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att kräva att vi korrigerar vår behandling av dina personuppgifter om du anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade om du önskar det.

Vi använder oss av cookies

Vad är cookies?

Cookies är en liten textbaserad datafil och används på olika webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner.
Vi använder sessionscookies vilket är tillfälliga cookies och som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, och som försvinner när du stänger ner din webbläsare.

© Copyright Systemputs Murning Bygg i Tvååker AB